Indtryk


Eris Car Design GmbH

Virksomhedens hjemsted:
Höhenweg 47
51674 Wiehl
Tyskland

Lager, forsendelse og returnering:
Kupferfeld 10
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tyskland

Administrerende direktør: Johannes Lange
E-mail: shop@ecdgermany.de
Tlf.: +49 2247/91683-71
Fax: +49 (0)2247 9168329

Retten i Köln - HRB 51926
Moms ID nr.: DE 813860582

Bankoplysninger
Kontohaver: Eris Car Design GmbH
Kontonummer: 722273000
Sorteringskode: 38440016
Bank: Commerzbank Wiehl

IBAN: DE3738444400160722273000
SWIFT/BIC: COBADEFF379

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse, som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er villige til at deltage i en udenretslig forligsprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn. Den kompetente instans er det generelle forbrugervoldgiftsnævn ved Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Tryk udarbejdet i samarbejde med Trusted Shops Rechtstexter i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Advokater.