Bortskaffelse af brugt olie

Oplysning om bortskaffelse af spildolie

Vi tager den mængde forbrændingsmotor- eller transmissionsolie, som du har købt hos os, gratis tilbage som brugt olie med henblik på professionel bortskaffelse. bortskaffelse. Tilbagetagelsen omfatter også oliefiltre og olieholdigt affald, der regelmæssigt produceres i forbindelse med olieskift.

Returstedet er vores forsendelseslager: Eris Car Design GmbH - Indsamling af spildolie - Industriestraße 21
51545 Waldbröl

Du kan selv aflevere den brugte olie eller det brugte oliefilter og det almindelige olieholdige affald, der opstår ved olieskift, til os. Alternativt kan du vælge at sende den med posten, hvis du betaler forsendelsesomkostningerne. Sørg for at mærke brugt olie som farligt materiale, når du sender den, og brug passende beholdere.