Imprint

Eris Car Design GmbH

Industriestraße 21
51545 Waldbröl
Nemecko

Telefón: +49 2247/91683-71

Fax: +49 (0)2247 9168329

Pošta: shop@ecdgermany.de

Výkonný riaditeľ: Johannes Lange

Obchodný register: Miestny súd AG Köln, HRB 51926

Daňové identifikačné číslo (čísla): 813860582

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Imprint vytvorený pomocou Dôveryhodné obchody právneho textového editora v spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.