Imprint


Eris Car Design GmbH

Sídlo spoločnosti:
Höhenweg 47
51674 Wiehl
Nemecko

Sklad, doprava a vrátenie tovaru:
Kupferfeld 10
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Nemecko

Výkonný riaditeľ: Johannes Lange
E-mail: shop@ecdgermany.de
Tel. : +49 2247/91683-71
Fax: +49 (0)2247 9168329

Miestny súd AG Kolín nad Rýnom - HRB 51926
IČ DPH: DE 813860582

Bankové údaje
Držiteľ účtu: Eris Car Design GmbH
Číslo účtu: 722273000
Kód druhu: 38440016
Banka: Commerzbank Wiehl

IBAN: DE37384400160722273000
SWIFT/BIC: COBADEFF379

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sme ochotní zúčastniť sa mimosúdneho zmierovacieho konania pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou. Príslušným orgánom je Všeobecná spotrebiteľská arbitrážna rada spoločnosti Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Tiráž vytvorená v spolupráci s Trusted Shops Rechtstexter a Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.