Általános szerződési feltételek

1. Terjedelem

Az alábbi általános szerződési feltételek vonatkoznak az online áruházunkon (https://www.ecdgermany.de) keresztül a fogyasztók és a vállalkozók által leadott valamennyi megrendelésre.

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet. A vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogilag felelős társulás, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

Vállalkozókkal szemben a következőket kell alkalmazni: Ha a vállalkozó ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételeket alkalmaz, azok érvényességét elutasítjuk; azok csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokhoz kifejezetten hozzájárultunk.

2. Szerződő partner, szerződéskötés, korrekciós lehetőségek

Az adásvételi szerződés az Eris Car Design GmbH-val jött létre

A termékeknek az online áruházban történő elhelyezésével kötelező érvényű ajánlatot teszünk az adott termékekre vonatkozó szerződés megkötésére. Kezdetben kötelezettség nélkül helyezheti termékeinket a kosárba, és a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt bármikor javíthatja bejegyzéseiket a rendelési folyamat során erre a célra biztosított és ismertetett javítási segédletek használatával. A szerződés akkor jön létre, amikor Ön a megrendelés gombra kattintva elfogadja a kosárban található árukra vonatkozó ajánlatot. A megrendelés elküldése után azonnal visszaigazolást kap e-mailben.

3. Szerződéses nyelv, szerződéses szöveg tárolása

A szerződéskötéshez rendelkezésre álló nyelv(ek): német, angol, francia, holland, spanyol, olasz, lengyel, francia, holland, német

A szerződés szövegét elmentjük, és szöveges formában elküldjük Önnek a megrendelés adatait és az Általános Szerződési Feltételeinket. A szerződés szövegét megtekintheti az ügyfélkapun.

4. Szállítási feltételek

A feltüntetett termékárak mellett szállítási költségek is felmerülhetnek. A szállítási költségekkel kapcsolatos további információkat az ajánlatokban talál.

Kizárólag postai rendeléssel szállítunk. Sajnos nem lehetséges, hogy az árut saját maga vegye át.

5. Fizetés

Boltunkban általában a következő fizetési módok állnak rendelkezésre:

Előrefizetés
Ha az előrefizetést választja, külön e-mailben küldjük el banki adatainkat, és a fizetés beérkezése után szállítjuk ki az árut.

Hitelkártya
A megrendelés leadásakor adja meg a hitelkártya adatait. Az Ön kártyáját a megrendelés leadása után azonnal megterheljük.

PayPalPal-t a megrendelés leadása után azonnal megterheljük.

PayPal, PayPal Express
A számla összegének a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) fizetési szolgáltatón keresztül történő kifizetéséhez regisztrálnia kell a PayPal-nál, azonosítania kell magát a hozzáférési adatokkal és meg kell erősítenie a fizetési utasítást. A fizetési tranzakciót a PayPal a megrendelés leadása után azonnal végrehajtja. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

PayPal Plus
I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") tilbyder vi dig følgende betalingsmuligheder som PayPal-tjenester. Medmindre andet er angivet nedenfor, kræver betaling via PayPal Plus ikke registrering hos PayPal. Du kan finde yderligere oplysninger om den respektive betalingsmulighed og i ordreprocessen.

PayPal
For at betale fakturabeløbet via PayPal-betalingsmuligheden skal du være registreret hos PayPal, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingstransaktionen vil blive gennemført af PayPal umiddelbart efter, at ordren er afgivet.

Kreditkort via PayPal
Dit kort vil blive debiteret af PayPal, når varerne er blevet afsendt.

Direkte debitering via PayPal
Betaling via direkte debitering via PayPal kræver en adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til PayPal. Ved at bekræfte betalingsinstruktionen giver du PayPal et mandat til direkte debitering. PayPal informerer dig om datoen for debiteringen (såkaldt forhåndsbesked). Kontoen vil blive debiteret, før varerne afsendes.

Køb på konto via PayPal
Køb på konto via PayPal kræver en adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til PayPal.

Kreditkort via PayPal
Dit kort vil blive debiteret af PayPal, når varerne er blevet sendt.

Køb på konto via PayPal
Køb på konto via PayPal kræver en adresse- og kreditvurdering og foretages direkte til PayPal.

giropay / paydirekt
A paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M. („giropay“ vagy „paydirekt“) fizetési szolgáltatóval együttműködve a giropay és a paydirekt fizetési módokat kínáljuk.

giropay
A számla összegének giropay-n keresztül történő kifizetéséhez rendelkeznie kell az online banki szolgáltatásokhoz aktivált bankszámlával, azonosítania kell magát, és meg kell erősítenie a fizetési utasítást. Az Ön számláját a megrendelés leadása után azonnal megterheljük. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

paydirekt
A számla összegének a paydirekt-en keresztül történő kifizetéséhez rendelkeznie kell az online bankoláshoz aktivált bankszámlával, regisztrálnia kell a paydirekt-nél, azonosítania kell magát a hozzáférési adatokkal, és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. A fizetési tranzakció a megrendelés leadása után azonnal megtörténik. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

6. Elállási jog

A fogyasztókat megilleti az elállási szabályzatban leírt törvényes elállási jog. A vállalkozók nem rendelkeznek önkéntes elállási joggal.

7. A cím megtartása

Az áru a teljes összeg kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

Vállalkozók esetében ezen felül a következők érvényesek: Az áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket teljes mértékben ki nem egyenlítettük. Ön a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti; Ön az ebből a továbbértékesítésből eredő valamennyi követelését - függetlenül a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áruk új dologgal való bármilyen összekapcsolásától vagy keveredésétől - a számla összegének megfelelő összegben előre engedményezi nekünk, és mi ezt az engedményezést elfogadjuk. Ön továbbra is jogosult a követelések behajtására, de mi magunk is behajthatjuk a követeléseket, ha Ön nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. A minket megillető biztosítékokat az Ön kérésére felszabadítjuk, amennyiben az értékpapírok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a fennálló követelések értékét.

8. Szállítási károk

A fogyasztókra a következők vonatkoznak: Ha az árukat nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállítják, kérjük, hogy a lehető leghamarabb reklamálja ezeket a hibákat a szállító cégnél, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk. A panasz elküldése vagy a velünk való kapcsolatfelvétel semmilyen következménnyel nem jár az Ön jogi igényeire és azok érvényesítésére, különösen a szavatossági jogaira nézve. Segítenek azonban abban, hogy saját követeléseinket érvényesíthessük a szállítmányozóval vagy a szállítmánybiztosítóval szemben.

Vállalkozók esetében a következők érvényesek: A véletlen elvesztés és a véletlen romlás veszélye akkor száll át Önre, amikor a terméket átadtuk a fuvarozónak, a szállítmányozónak vagy a küldemény szállítására egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek.

9. Szavatosság és garanciák

A jogszabályi hibafelelősség alkalmazhatósága

Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem állapodunk meg, a hibákért való felelősségre vonatkozó törvényes jogszabályokat kell alkalmazni.
Az alábbi korlátozások és határidő-korlátozások nem vonatkoznak az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkon alapuló igényekre

Fogyasztókkal szembeni korlátozások

A használt áruk fogyasztók általi megvásárlására a következők vonatkoznak: ha a hiba az áru átadásától számított egy év elteltével jelentkezik, a hibák miatti igényérvényesítés kizárt. Az áru átadásától számított egy éven belül felmerülő hibák az áru átadásától számított kétéves elévülési időn belül érvényesíthetők.

Vállalkozókkal szembeni korlátozások

Az áru minőségére vonatkozóan kizárólag a saját tájékoztatásunk és a szerződésben szereplő gyártói termékleírások minősülnek a vállalkozókkal való megállapodásnak; a gyártó nyilvános nyilatkozataiért vagy egyéb reklámnyilatkozatokért nem vállalunk felelősséget. Vállalkozók esetében az újonnan gyártott áruk hibáival kapcsolatos igények elévülési ideje a kockázatátadástól számított egy év. A használt áruk értékesítése minden garancia kizárásával történik. A német polgári törvénykönyv (BGB) 445a. szakasza szerinti igényérvényesítési jog elévülési határideje változatlanul fennáll.

Szabályok a kereskedőkkel szemben

A kereskedők körében a HGB 377. paragrafusában szabályozott vizsgálati és tájékoztatási kötelezettség érvényesül. Ha Ön elmulasztja az ott meghatározott értesítését, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a hiba nem volt felismerhető az ellenőrzés során. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hibát csalárd módon eltitkoltuk.

Garanciák és értékesítés utáni szolgáltatás

Az esetlegesen alkalmazandó további garanciákról és azok pontos feltételeiről a termékkel együtt, valamint az online áruházban található speciális információs oldalakon talál információkat.

Vevőszolgálat: Ügyfélszolgálatunkat kérdéseivel, panaszaival és kifogásaival hétköznapokon az alábbi elérhetőségeken érheti el telefonon és e-mailben: .

10. Felelősség

Az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkért mindig korlátlanul felelünk

Az olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelyek betartására a szerződő fél rendszeresen számíthat; (sarkalatos kötelezettségek) esetén, amelyek a mi, törvényes képviselőink vagy közreműködőink könnyű gondatlanságából erednek, a felelősség a szerződés megkötésekor előre látható kárra korlátozódik, amelynek bekövetkeztével tipikusan számolni kell.
Minden más tekintetben a kártérítési igények kizárásra kerülnek.

11. Magatartási kódex

Az alábbi magatartási kódexeket írtuk alá:

12. Vitarendezés

Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformot biztosít, amelyet itt talál. Hajlandóak vagyunk részt venni egy fogyasztóvédelmi békéltető testület előtt zajló peren kívüli békéltetési eljárásban.
Az illetékes testület az Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

13. Záró rendelkezések

Ha Ön üzletember, akkor a német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.
-------------------------------------------
Utolsó frissítés: 28.05.2022