Ret til at trække sig tilbage

Ret til at trække sig tilbage

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er leverandøren, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Tyskland, shop@ecdgermany.de, telefon: +49 2247/91683-71) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) über din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte prøve af afbestillingsformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgevirkninger af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder); Kunden er forpligtet til at tilbagebetale købesummen straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtager meddelelsen om ophævelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du er kun ansvarlig for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab kan tilskrives håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og returnere den)

– Til Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Tyskland, shop@ecdgermany.de

– Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende
varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens/forbrugernes navn

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Underskrift af forbruger(e) (kun hvis meddelelsen er på papir)

– Dato

(*) Slet det ikke relevante.

Tilbagekaldelsesinstruks oprettet med Trusted Shops juridiske teksteditor i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Udbetalingsformular