Polityka prywatnosci

Udostepnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani tez w celu zawarcia umowy, o ile w tekscie ponizej nie podano innych informacji. Nie jestes zobowiazana/-y do udostepnienia danych. Nieudostepnienie nie pociaga za soba zadnych konsekwencji. W odniesieniu do ponizszych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiazuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie zawiera odmiennych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnosza sie do zidentyfikowanych lub mozliwych do identyfikacji osób fizycznych.
 
Pliki dzienników serwerów
Mozna odwiedzac nasze strony internetowe, nie podajac danych osobowych. 
Podczas kazdego dostepu do naszej strony internetowej przegladarka uzytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom uslug hostingowych / uslugodawcom IT dane dotyczace korzystania, które zapisywane sa w danych protokolu (tzw. plikach dzienników serwerów). Do tych zapisanych danych nalezy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przeslana ilosc danych i dostawca wysylajacy zapytanie. Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytulu uprawnionego interesu dotyczacego zapewnienia prawidlowego dzialania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty. 
 
Kontakt

Administrator/Inspektora ochrony danych
Skontaktuj sie z nami, jesli masz takie zyczenie. Dane kontaktowe administratora przetwarzania danych znajduja sie w naszej stopce redakcyjnej.


Z naszym pelnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych mozesz skontaktowac sie bezposrednio: dataprotection@ecdgermany.de
+49 022479168371


Kontakt z inicjatywy klienta za posrednictwem e-maila
Jesli z wlasnej inicjatywy skontaktuja sie Panstwo z nami za posrednictwem e-maila, bedziemy zbierac Panstwa dane osobowe (imie i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomosci) tylko w takim zakresie, w jakim je Panstwo podali. Przetwarzanie danych sluzy do przetwarzania Panstwa zapytania zwiazanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi. 
Jezeli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzialan przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub jezeli dotyczy on umowy juz zawartej miedzy Panstwem a nami, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jezeli nawiazanie kontaktu nastepuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewazajacy uzasadniony interes polegajacy na przetworzeniu Panstwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku, z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczególna sytuacja, maja Panstwo w kazdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Panstwa dotycza.
Panstwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Panstwa zapytania. Panstwa dane zostana nastepnie usuniete z uwzglednieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Panstwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego 
Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomosci) tylko w udostepnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiazania kontaktu.
Jezeli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzialan przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub jezeli dotyczy on umowy juz zawartej miedzy Panstwem a nami, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jezeli nawiazanie kontaktu nastepuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewazajacy uzasadniony interes polegajacy na przetworzeniu Panstwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku, z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczególna sytuacja, maja Panstwo w kazdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Panstwa dotycza.
Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostana nastepnie usuniete, o ile nie wyrazilas/-es zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 

Konto klienta      Zamówienia      

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych sluzy poprawie obslugi zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówien. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie nastepnie usuniete.
 
Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach
Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jesli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania uzytkowników. Udostepnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostepnienie danych uniemozliwia zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy. 
Dane sa przekazywane na przyklad wybranym przez uzytkownika przedsiebiorstwom wysylkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom uslug platniczych, oferentom uslug zwiazanych z realizacja zamówienia oraz dostawcom uslug IT. We wszystkich przypadkach bezwzglednie przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza sie do minimalnego poziomu.
 

Kontakt       Opinie      

Gromadzenie danych podczas dodawania komentarza
Podczas komentowania artykulu lub wpisu pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tresc komentarza) tylko w udostepnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu umozliwienie komentowania i wyswietlania komentarzy. Wysylajac komentarz, wyrazasz zgode na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje dane osobowe zostana nastepnie usuniete.
 
W przypadku publikacji Twojego komentarza upublicznione zostaje tylko podane przez Ciebie nazwisko wypuszczony.

Uzywanie adresu e-mail w celu wysylania newsletterów
Twój adres e-mail wykorzystujemy niezaleznie od realizacji umowy wylacznie dla wlasnych celów reklamowych do wysylki newsletterów, o ile wyrazilas/-es na to wyrazna zgode. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. W kazdej chwili mozesz zrezygnowac z newslettera, wykorzystujac w tym celu odpowiedni link w newsletterze lub wysylajac do nas stosowna informacje. Twój adres e-mail zostanie nastepnie usuniety z bazy danych.
 
Twoje dane zostana wówczas przekazane dostawcy uslug z zakresu e-mail marketingu w ramach przetwarzania zlecenia. Dane nie sa przekazywane innym osobom trzecim.


Firmy wysylkowe       System gospodarki towarowej      

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysylkowym w celu informowania o statusie przesylki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyrazilas/-es na to wyrazna zgode podczas procedury skladania zamówienia. Przekazanie sluzy informowaniu Cie o statusie przesylki za posrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas lub do firmy transportowej stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
 
Korzystanie z zewnetrznego systemu gospodarki towarowej
W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe, które zostaly pobrane w ramach zamówienia, sa przekazywane do
4SELLERS GmbH, Nelkenweg 6A, 86641 Rain, Deutschland / Germany 

Dostawcy uslug platniczych      

Zastosowanie PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegaja deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklaracje znajdziesz pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PLPliki cookie
 
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to male pliki tekstowe, które zapisywane sa w przegladarce internetowej, wzgl. przez przegladarke internetowa w systemie komputerowym uzytkownika. Jezeli uzytkownik wywola witryne internetowa, w systemie operacyjnym uzytkownika moze zostac zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciag znaków, który umozliwia jednoznaczna identyfikacje przegladarki podczas ponownego wywolania witryny internetowej. 

Pliki cookie sa zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pelna kontrole nad wykorzystaniem tych plików. Dzieki wybraniu odpowiednich ustawien technicznych na Twojej przegladarce internetowej otrzymujesz informacje przed wstawieniem plików cookie i mozesz decydowac o przyjeciu kazdego z nich z osobna oraz uniemozliwic ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które juz zostaly zapisane, mozna w kazdej chwili usunac. Pragniemy jednak zwrócic uwage, ze w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej moze nie byc mozliwe w pelnym zakresie.
Pod podanymi ponizej linkami mozesz zasiegnac informacji, w jaki sposób zarzadzac plikami cookie (m.in. równiez je dezaktywowac) w najwazniejszych przegladarkach.
Przegladarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technicznie niezbedne pliki cookie
O ile w ponizszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano zadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbedne pliki cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta byla efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjazniejsza dla uzytkownika. Ponadto pliki cookie umozliwiaja naszym systemom rozpoznanie Twojej przegladarki równiez po przejsciu na inna strone oraz oferowanie uslug. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie moga byc oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagaja, aby przegladarka zostala ponownie rozpoznana równiez po przejsciu na inna strone.
Przetwarzanie danych odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzednego, prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na zapewnieniu optymalnego dzialania witryny internetowej oraz ksztaltowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla uzytkownika.
Z przyczyn, które wynikaja z Panstwa szczególnej sytuacji, w kazdej chwili maja Panstwo prawo sprzeciwic sie opartemu na art. 6 (1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczacych Panstwa danych osobowych.
 
 

Analiza       Reklama      

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z uslugi analiz internetowych Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jezeli Twoje miejsce stalego pobytu znajduje sie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, wlasciwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Ireland Limited to przedsiebiorstwo powiazane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie majacych zastosowanie ustaw o ochronie danych. Przetwarzanie danych sluzy analizie tej witryny internetowej i odwiedzajacych ja osób, a takze do celów marketingu i reklamy. W tym celu, na zlecenie administratora tej witryny internetowej, firma Google bedzie korzystac z pozyskanych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Ciebie z niniejszej witryny w celu sporzadzania raportów o aktywnosciach na witrynie oraz swiadczenia na rzecz administratora witryny dalszych uslug zwiazanych z korzystaniem z witryny i internetu. Zbierane moga byc przy tym nastepujace informacje: adres IP, data i godzina wywolywania strony, sciezka klikniec, informacje o uzywanej przez Ciebie przegladarce i urzadzeniu, z którego korzystasz, odwiedzanych stronach, URL wczesniej odwiedzanej strony (witryna internetowa, z której nastapilo przekierowanie na nasza witryne), dane lokalizacyjne, dokonane zakupy. Adres IP przekazany przez Twoja przegladarke w ramach uslugi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi przez firme Google.
Google Analytics wykorzystuje takie technologie, jak pliki cookie, webspace w przegladarce i piksele sledzace, które umozliwiaja analize Twojego korzystania z witryny internetowej. Wygenerowane przez nie informacje na temat Twojego korzystania z tej witryny internetowej trafiaja z reguly na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie sa zapisywane. Anonimizacja IP na tej witrynie internetowej jest aktywna. Dzieki temu Twój adres IP zostanie najpierw przetworzony przez Google na forme skrócona w obrebie panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub innych panstw nalezacych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjatkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesylany jest pelen adres IP, gdzie nastepnie jest skracany.
Przetwarzanie danych, w szczególnosci wstawianie plików cookie, odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego przewazajacego prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na dostosowanym do potrzeb i zorientowanym na osiagniecie celu ksztaltowaniu witryny internetowej. Z przyczyn, które wynikaja z Twojej szczególnej sytuacji, masz w kazdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Mozesz zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczacych Twojego korzystania z witryny internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu wystarczy pobrac i zainstalowac wtyczke do przegladarki, która jest dostepna pod ponizszym linkiem: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby uniemozliwic pobieranie i zapisywanie danych przez Google Analytics na wszystkich urzadzeniach, mozesz wstawic plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out zapobiegaja pobieraniu Twoich danych przy odwiedzaniu tej witryny internetowej w przyszlosci. Aby bylo to skuteczne, musisz wstawic plik cookie opt-out we wszystkich systemach i urzadzeniach, z których korzystasz. Jezeli usuniesz plik cookie opt-out, zapytania beda ponownie przesylane do Google. Kiedy klikniesz tutaj, zostanie wstawiony plik cookie opt-out: Dezaktywacja Google Analytics. Szczególowe informacje o warunkach uzytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ oraz https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.Wtyczki i inni

Korzystanie z Google Tag Manager 
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jezeli Twoje miejsce stalego pobytu znajduje sie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, wlasciwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to przedsiebiorstwo powiazane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie majacych zastosowanie ustaw o ochronie danych. Aplikacja ta pozwala zarzadzac tagami JavaScript i HTML, uzywanymi do implementacji w szczególnosci narzedzi do sledzenia i analizy. Przetwarzanie danych sluzy do dostosowanego do indywidualnych potrzeb ksztaltowania i optymalizacji naszej witryny internetowej. Sama aplikacja Google Tag Manager nie zapisuje ani plików cookie, ani nie przetwarza danych osobowych. Umozliwia ona jedynie wywolanie dalszych tagów, które moga zbierac i przetwarzac dane osobowe. Szczególowe informacje o warunkach uzytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
 
Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z uslugi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jesli Panstwa miejsce zwyklego pobytu znajduje sie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem odpowiedzialnym za Panstwa dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Ireland Limited jest tym samym powiazana z Google firma, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Panstwa danych i przestrzeganie majacych zastosowanie przepisów o ochronie danych.  
Celem tej funkcji jest rozróznienie wprowadzania danych przez czlowieka oraz przetwarzania automatycznego, maszynowego. W zwiazku z tym wprowadzone przez uzytkownika dane sa przesylane do Google i tam dalej wykorzystywane. Dodatkowo do Google przesylany jest adres IP oraz w razie potrzeby inne dane potrzebne firmie Google do realizacji uslugi reCAPTCHA. Dane przetwarzane sa przez Google na terenie Unii Europejskiej, a w razie potrzeby takze w USA. 
Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytulu uzasadnionego interesu zwiazanego z ochrona naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, naduzyciem i SPAMEM. Z przyczyn, które wynikaja z Twojej szczególnej sytuacji, masz w kazdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczególowe informacje dotyczace uslugi reCAPTCHA firmy Google oraz zwiazanej z nia polityki prywatnosci znajduja sie na stronie: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy


Prawa osób, których dane dotycza, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych
Po calkowitej realizacji umowy dane zostaja zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a nastepnie z uwzglednieniem ustawowych, a w szczególnosci wynikajacych z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po uplywie terminu usuniete, o ile nie wyrazilas/-es zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 
Prawa osoby zainteresowanej
Jezeli spelnione sa wymogi ustawowe, przysluguja Ci nastepujace prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz mozliwosci transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysluguje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera sie na art. 6 (1) f DSGVO, jak równiez na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezposredniej.
 
Prawo do wniesienia zazalenia do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zazalenia do organu nadzorczego, jezeli uwazasz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa sie zgodnie z prawem.
 
Prawo sprzeciwu
Jesli podstawe opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO, uzytkownik ma prawo sprzeciwu w kazdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszlosc z przyczyn wynikajacych z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakonczone, chyba ze bedziemy mogli udowodnic bezwzgledne przyczyny przetwarzania nienaruszajace ochrony, które sa nadrzedne wobec interesów, praw i wolnosci uzytkownika, lub jesli przetwarzanie sluzy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczen prawnych.
 
ostatnia aktualizacja: 27.10.2020