Unieszkodliwianie oleju odpadowego


Doradztwo w zakresie usuwania zużytego oleju


Zakupioną od nas ilość silnika spalinowego lub oleju przekładniowego bierzemy bezpłatnie jako olej odpadowy do celów profesjonalnej utylizacji. utylizacja z powrotem. Odbiór obejmuje również filtry olejowe i odpady zawierające olej, regularnie występujące podczas wymiany oleju.

Miejscem zwrotu jest nasz magazyn wysyłkowy:

Eris Car Design GmbH
- Powrót oleju odpadowego -
Industriestraße 21
51545 Waldbröl
Niemcy


Można osobiście oddać zużyty olej lub filtr olejowy oraz odpady zawierające olej, regularnie występujące podczas wymiany oleju. Alternatywnie, możesz wybrać przesyłkę pocztą, jeśli płacisz koszty wysyłki. Proszę upewnić się, że zużyty olej jest oznaczony jako towar niebezpieczny i używać odpowiednich pojemników przy jego wysyłce.