Vyhlásenie o ochrane údajov

Ak nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je vyžadované zákonom ani zmluvou, ani nie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť údaje. Jej neposkytnutie nebude mať žiadne následky. To platí len v rozsahu, v akom sa pri nasledujúcich spracovateľských operáciách neuvádza nič iné.
"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Súbory denníka servera
Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia osobných údajov
Pri každom prístupe na našu webovú stránku sa nám alebo nášmu webhostingu/poskytovateľovi IT služieb prenášajú údaje o používaní prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do protokolových údajov (tzv. súborov protokolu servera). Tieto uložené údaje zahŕňajú napríklad názov stránky, ku ktorej sa pristupovalo, dátum a čas prístupu, IP adresu, objem prenesených údajov a poskytovateľa, ktorý o prístup požiadal. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky našej webovej stránky a na zlepšenie našej ponuky. 
 

Kontakt

OdpovednýOdborník pre ochranu údajov
Na požiadanie nás kontaktujte. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v našej tiráži.

Našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať priamo na adrese: dataprotection@ecdgermany.de
+49 022479168371

Iniciovanie kontaktu so zákazníkom prostredníctvom e-mailu
Ak s nami iniciujete obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej kontaktnej otázky.
Ak kontakt slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. konzultácia v prípade záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzavretej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. Ak sa kontakt uskutočňuje z iných dôvodov, toto spracúvanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu spracúvať a odpovedať na vašu požiadavku. V tomto prípade máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.
Vašu e-mailovú adresu použijeme len na spracovanie vášho dopytu. Vaše údaje budú následne vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.

 

Zber a spracovanie pri použití kontaktného formulára
Pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na účely kontaktovania vás.

Ak kontakt slúži na realizáciu predzmluvných opatrení (napr. konzultácia v prípade záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzavretej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Ak sa kontakt uskutočňuje z iných dôvodov, toto spracúvanie údajov sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu spracúvať a odpovedať na váš dotaz. V tomto prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Vašu e-mailovú adresu použijeme len na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú následne vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.


Zákaznícky účet      Objednávky      
Zákaznícky účet
Pri otvorení zákazníckeho účtu zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je tam uvedený. Spracovanie údajov slúži na zlepšenie vášho zážitku z nakupovania a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Váš zákaznícky účet bude následne vymazaný.

Zber, spracovanie a prenos osobných údajov pri objednávaní
Keď zadáte objednávku, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie a spracovanie vašej objednávky a na vybavenie vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie týchto údajov znamená, že zmluva nemôže byť uzavretá. Spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO a je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami.
Vaše údaje sa napríklad odovzdajú prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingu, ktorých ste si vybrali, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb na spracovanie objednávok a poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.


Ratings    Reklamné    

Zber údajov pri písaní komentára
Pri komentovaní článku alebo príspevku zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text komentára) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Účelom spracovania je umožniť podávanie komentárov a ich zobrazenie. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.


Po zverejnení vášho komentára,bude zverejnené iba meno, ktoré ste uviedli .

Použitie e-mailovej adresy na zasielanie newsletterov
Vašu e-mailovú adresu používame nezávisle od zmluvy výlučne na vlastné reklamné účely na zasielanie newsletterov, ak ste s tým výslovne súhlasili. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť pomocou príslušného odkazu v novinkách alebo nás o tom informovať. Vaša e-mailová adresa bude následne odstránená z distribučného zoznamu. 


Vaše údaje budú v rámci spracovania objednávky odovzdané poskytovateľovi služieb na e-mailový marketing. Prenos na iné tretie strany sa neuskutočňuje.

Poskytovateľ prepravných služieb    Výroba    

Prenos e-mailovej adresy prepravnej spoločnosti na informovanie o stave expedície
Vašu e-mailovú adresu prenášame prepravnej spoločnosti v rámci spracovania zmluvy, ak ste s tým výslovne súhlasili v procese objednávky. Účelom tohto prenosu je informovať vás e-mailom o stave expedície. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám alebo prepravnej spoločnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.


Používanie externého systému správy tovaru
V rámci spracovania objednávok používame na spracovanie zmlúv systém správy tovaru. Na tento účel budú vaše osobné údaje zhromaždené v súvislosti s objednávkou odoslané

4SELLERS GmbH, Nelkenweg 6A, 86641 Rain, Nemecko
übermittelt.

Poskytovateľ platobných služieb     

Používanie služby PayPal
Všetky transakcie PayPal podliehajú vyhláseniu o ochrane osobných údajov PayPal. Nájdete ho na stránke https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Keksíky
Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom do počítačového systému používateľa. Keď používateľ pristupuje na webovú lokalitu, v jeho operačnom systéme sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky
 
Súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornení pred nastavením súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať, ako aj zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
 
Na odkazoch nižšie nájdete informácie o tom, ako spravovať (vrátane zakázania) súbory cookie v najdôležitejších prehliadačoch:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Technicky nevyhnutné súbory cookie
Ak nie je v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, tieto technicky nevyhnutné súbory cookie používame len na účely zvýšenia používateľskej prívetivosti, účinnosti a bezpečnosti našej ponuky. Okrem toho súbory cookie umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránky a ponúkať vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. V ich prípade je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky
 
Používanie súborov cookie alebo podobných technológií je založené na § 15 ods. 3 s. 1 TMG. Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zabezpečení optimálnej funkčnosti webovej stránky, ako aj používateľsky prívetivého a efektívneho dizajnu našej ponuky
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

 Analýza    

Používanie služby Google Analytics
Na našich webových stránkach používame službu webovej analýzy Google Analytics spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé miesto pobytu v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je preto spoločnosťou spojenou so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na účely analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely. Spoločnosť Google použije informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Okrem iného sa môžu zhromažďovať tieto informácie: IP adresa, dátum a čas zobrazenia stránky, cesta kliknutia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.
Služba Google Analytics používa na analýzu vášho používania webovej stránky technológie, ako sú súbory cookie, webová pamäť v prehliadači a počítadlá pixelov. Takto vytvorené informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek, okrem iného ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks. K vašim údajom má prístup spoločnosť Google aj vládne agentúry USA. Vaše údaje môže spoločnosť Google kombinovať s inými údajmi, ako je história vyhľadávania, vaše osobné účty, údaje o používaní z iných zariadení a akékoľvek iné údaje, ktoré o vás môže mať.
Na tejto webovej lokalite je povolená anonymizácia IP. To znamená, že spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.
Používanie súborov cookie alebo podobných technológií sa uskutočňuje na základe nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na cielenom návrhu webovej stránky založenom na potrebách.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
Môžete namietať proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a proti spracovaniu údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky spoločnosťou Google. Zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Aby ste úplne zabránili zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics, môžete si nastaviť súbor cookie opt-out. Súbory cookie s možnosťou odhlásenia zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Aby bolo toto opatrenie plne účinné, musíte sa odhlásiť vo všetkých používaných systémoch a zariadeniach. Ak odstránite súbor cookie na odhlásenie, žiadosti sa budú opäť odosielať spoločnosti Google. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie opt-out: Google Analytics deaktivieren.
Nätu informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo na https://www.google.de/intl/de/policies/, ako aj na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

Prípojky a rôzne

Používanie služby Google Tag Manager
Na našej webovej stránke používame službu Google Tag Manager spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé miesto pobytu v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je preto spoločnosťou spojenou so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Táto aplikácia spravuje značky JavaScript a značky HTML, ktoré sa používajú najmä na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu. Spracovanie údajov slúži na účely návrhu a optimalizácie našej webovej stránky orientovanej na dopyt.
Samotný Google Tag Manager neukladá súbory cookie ani nespracúva osobné údaje. Umožňuje však spustiť ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete zde.

 
Použitie Google reCAPTCHA 
Na našich webových stránkach používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ak máte obvyklé miesto pobytu v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je preto spoločnosťou spojenou so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov. Účelom tohto dotazu je rozlíšiť, či údaje zadáva človek, alebo či sú spracované automatizovane, strojovo. Na tento účel sa vaše údaje prenášajú do spoločnosti Google a tam sa používajú. Okrem toho sa spoločnosti Google odošle IP adresa a prípadne ďalšie údaje, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA. Tieto údaje bude spoločnosť Google spracúvať v rámci Európskej únie a môžu byť odoslané aj do USA. Prenos údajov sa okrem iného uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z oprávneného záujmu chrániť našu webovú stránku pred automatizovaným rozosielaním spamu, zneužívaním a SPAMom. Máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Viac informácií o reCAPTCHA od spoločnosti Google a súvisiacom vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete na stránke: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.

Voucherový a reklamný systém spoločnosti VCHFY GmbH
Na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO používame na plnenie zmluvy alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení pri predaji našich produktov voucherový a reklamný systém spoločnosti VCHFY GmbH, Tornquiststraße 51, 20259 Hamburg, Nemecko. Pri vyvolaní tohto programu sa osobné údaje (IP adresa, číslo objednávky a hodnoty tovaru a objednávky) odovzdajú spoločnosti VCHFY na spracovanie objednávky. Systém kupónov a reklamy používa na tento účel súbory cookie. Tieto údaje sú potrebné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení a vychádzajú aj z článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Podrobnosti o nakladaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti VCHFY GmbH na adrese: http://www.vchfy.com/de/datenschutz/.

Práva dotknutých osôb a doba uchovávania

Dĺžka uchovávania
Po úplnom spracovaní zmluvy sa údaje najprv uchovávajú počas trvania záručnej lehoty, potom s prihliadnutím na zákonné, najmä daňové a obchodnoprávne lehoty uchovávania a po uplynutí lehoty sa vymažú, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.


Práva dotknutej osoby
Podľa článkov 15 až 20 GDPR máte v prípade splnenia zákonných požiadaviek nárok na tieto práva: právo na informácie, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov.
Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO a proti spracovaniu na účely priameho marketingu v súlade s článkom 21 ods. 1 DSGVO.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne.


Právo na námietku
Ak je tu uvedené spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu s účinnosťou do budúcnosti z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020