Potvrzení o ochraně osobních údajů

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v rozsahu, v jakém není při následujících operacích zpracování uvedeno jinak.
"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem předávány údaje o používání a ukládány do protokolových dat (tzv. souborů protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšení naší nabídky. 
 

Kontakt

OdpovědnýOdpovědný pracovník pro ochranu osobních údajů
Kontakt na vyžádání. Kontaktní údaje správce údajů naleznete v našem tiráži.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat přímo na adrese: dataprotection@ecdgermany.de
+49 022479168371

Iniciace kontaktu se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi navážete obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho kontaktního dotazu.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. Pokud je kontakt proveden z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a odpovědi na váš dotaz. V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho dotazu. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.

 

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.

Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, je toto zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a odpovědi na váš dotaz. V tomto případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.


Zákaznický účet      Objednávky     
Zákaznický účet
Při založení zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Sběr, zpracování a přenos osobních údajů při objednávání
Při zadání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto údajů znamená, že smlouvu nelze uzavřít. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.


Rating    Reklama    

Sběr údajů při psaní komentáře
Při komentování článku nebo příspěvku shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování je umožnit vkládání komentářů a jejich zobrazení. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou následně smazány.


Po zveřejnění vašeho komentáře,bude zveřejněno pouze jméno, které jste uvedli .

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na smlouvě výhradně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna. 


Vaše údaje budou v rámci zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. K převodu na jiné třetí strany nedochází.

Poskytovatel přepravních služeb    Výroba    

Předání e-mailové adresy přepravní společnosti pro informace o stavu přepravy
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem tohoto přenosu je informovat vás e-mailem o stavu expedice. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte nebo přepravní společnosti, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.


Používání externího systému správy zboží
Pro zpracování smluv používáme v rámci zpracování objednávek systém správy zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou předány společnosti

4SELLERS GmbH, Nelkenweg 6A, 86641 Rain, Německo
übermittelt.

Poskytovatel platebních služeb     

Použití služby PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal. Najdete ji na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Sušenky
Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a individuálně se rozhodnout, zda je chcete přijmout, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
 
Na níže uvedených odkazech se dozvíte, jak spravovat (včetně zakázání) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů níže uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší nabídky. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky
 
Používání souborů cookie nebo podobných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.


Analýza    

Používání služby Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analytiky Google Analytics společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a za dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků a k marketingovým a reklamním účelům. Společnost Google použije informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a o zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, ze které jste vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics používá k analýze vašeho používání webových stránek technologie, jako jsou soubory cookie, webová paměť v prohlížeči a počítadla pixelů. Takto vytvořené informace o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Předávání údajů probíhá na základě standardních smluvních doložek, mimo jiné jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks. K vašim údajům má přístup jak společnost Google, tak americké vládní agentury. Vaše údaje může společnost Google kombinovat s dalšími údaji, jako je historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání z jiných zařízení a další údaje, které o vás může mít.
Na těchto webových stránkách je povolena anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Používání souborů cookie nebo podobných technologií probíhá na základě německého zákona o telemédiích (TMG). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném a na potřeby zaměřeném designu webových stránek.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a proti zpracování údajů týkajících se vašeho používání webových stránek společností Google. Shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Chcete-li shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics zcela zabránit, můžete si nastavit soubor cookie opt-out. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud soubor cookie pro odhlášení odstraníte, budou požadavky opět zasílány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie: Google Analytics deaktivieren.
Näzde informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ a také na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

 


Přípojky a různé

Používání Google Tag Manageru
Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je proto společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Tato aplikace spravuje značky JavaScriptu a značky HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k účelům návrhu a optimalizace našich webových stránek orientované na poptávku.
Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštět další značky, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Více informací o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete zde.


Použití Google reCAPTCHA 
Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, správcem vašich údajů je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je proto společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů. Účelem dotazu je rozlišit, zda údaje zadal člověk, nebo byly zadány automatizovaně, strojově. Za tímto účelem jsou vaše údaje přenášeny do společnosti Google, kde jsou použity. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje budou společností Google zpracovávány v rámci Evropské unie a mohou být předány také do USA. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným rozesíláním spamu, zneužíváním a SPAMem. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.

Voucherový a reklamní systém společnosti VCHFY GmbH
Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO používáme voucherový a reklamní systém společnosti VCHFY GmbH, Tornquiststraße 51, 20259 Hamburg, Německo, k plnění smlouvy nebo k provádění předsmluvních opatření pro prodej našich produktů. Při vyvolání tohoto programu jsou osobní údaje (IP adresa, číslo objednávky a hodnoty zboží a objednávky) předány společnosti VCHFY ke zpracování objednávky. Systém voucherů a reklamy používá k tomuto účelu soubory cookie. Ty jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní opatření a jsou rovněž založeny na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti VCHFY GmbH na adrese: http://www.vchfy.com/de/datenschutz/.

Právo subjektů údajů a doba uložení

Doba uložení
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání a po uplynutí této doby budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.


Právo subjektu údajů
Podle článků 15 až 20 GDPR máte při splnění zákonných požadavků nárok na následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a proti zpracování pro účely přímého marketingu v souladu s čl. 21 odst. 1 DSGVO.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.


Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinkem do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Poslední aktualizace