Odstranění použitého oleje


Poznámky k likvidaci odpadního oleje


Od nás zakoupené množství spalovacího nebo převodového oleje bezplatně převezmeme zpět jako použitý olej za účelem odborné likvidace. likvidace. Zpětný odběr se vztahuje také na olejové filtry a odpad obsahující olej, který pravidelně vzniká při výměně oleje.

Místo vrácení zboží je náš expediční sklad:

Eris Car Design GmbH
- Sběr odpadních olejů -
Industriestraße 21
51545 Waldbröl

Použitý olej nebo olejový filtr a běžný odpad obsahující olej, který vzniká při výměně oleje, nám můžete osobně odevzdat. Případně si můžete zvolit zaslání poštou, pokud zaplatíte poštovné. Při odesílání použitého oleje se ujistěte, že je označen jako nebezpečný materiál, a použijte vhodné nádoby.