Likvidácia použitého oleja


Poznámky k likvidácii odpadového oleja


Odoberáme množstvo spaľovacieho motorového alebo prevodového oleja zakúpeného u nás bezplatne ako použitý olej na účely odbornej likvidácie. likvidácia. Spätný odber sa vzťahuje aj na olejové filtre a odpad obsahujúci olej, ktorý pravidelne vzniká pri výmene oleja.

Miesto vrátenia je náš expedičný sklad:

Eris Car Design GmbH
- Zber odpadového oleja -
Industriestraße 21
51545 Waldbröl

Použitý olej alebo olejový filter a bežný odpad obsahujúci olej, ktorý vznikol pri výmene oleja, nám môžete odovzdať osobne. Prípadne si môžete zvoliť zaslanie poštou, ak zaplatíte poštovné. Pri odosielaní použitého oleja sa uistite, že je označený ako nebezpečný materiál, a použite vhodné nádoby.