Rätt till ångerrätt

Rätt till återkallelse

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är leverantören har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Tyskland, shop@ecdgermany.de, telefon: +49 2247/91683-71) med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med posten eller ett e-postmeddelande) über ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på avbeställningsblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss); Kunden är skyldig att betala tillbaka köpeskillingen utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottar meddelandet om hävning av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på avbeställningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i det här formuläret och skicka tillbaka det)

– Till Eris Car Design GmbH, Industriestraße 21, 51545 Waldbröl, Tyskland, shop@ecdgermany.de

– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

– Beställd den (*)/mottagen den (*)

– Konsumentens namn

– Adress till konsument(er)

– Underskrift av konsumenten/konsumenterna (endast om meddelandet är på papper)

– Datum

(*) Stryk det som är tillämpligt.

Återkallelseinstruktion skapad med Trusted Shops redigeringsprogrammet för juridiska texter i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Blankett för återkallelse